Bagnet na broń - interpretacja
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Tomasz Wójcik w monografii Poeci polscy XX wieku. Biogramy. Wiersze. Komentarze podsumowuje rozważania o wierszu Broniewskiego słowami:
W tej patetycznej apostrofie do narodu i zapowiedzi nowej wojny poeta odwołuje się do solidaryzmu narodowego, który – wobec historycznego zagrożenia – powinien w imię nadrzędnych racji przekreślić istniejące podziały i konflikty społeczne. Wspiera ten apel obecna w wierszu tradycja romantyczna poezji walczącej (T. Wójcik, Poeci polscy XX wieku. Biogramy. Wiersze. Komentarze, Warszawa 2000, s. 64).


strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Anka - wiadomości wstępne
2  Władysław Broniewski - notatka szkolna
3  Słowo o Stalinie - omówienieKomentarze
artykuł / utwór: Bagnet na broń - interpretacja


    Tagi: