Ballady i romanse - analiza - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Występują rymy ABAB, z wyjątkiem pierwszej zwrotki, która składa się z cytatu z Romantyczności Mickiewicza (tworzącego klamrę, spajającą tekst w jedno przez pojawienie się także na końcu utworu), przez co jej struktura jest nieco zaburzona:

"Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha...
To dzień biały, to miasteczko..."
Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha,
po gruzach biega naga, ruda Ryfka,
trzynastoletnie dziecko.


Broniewski zastosował wiele środków poetyckiego wyrazu. W balladzie mamy na przykład:

 • Epitety: dzień biały; żywy duch; naga, ruda Ryfka; trzynastoletnie dziecko; grubi Niemcy; gruby tank; dobry łyk; bolejący Pan Jezus; korona cierniowa; włosy rude; salwa głucha.

 • Powtórzenia: to miasteczko..."/ Nie ma miasteczka; (Uciekaj, uciekaj, Ryfka!); Przejeżdżał chłop, rzucił grosik, / przejeżdżała baba, też dała cosik, / przejeżdżało dużo, dużo luda; za koronę cierniową, za te włosy rude, / za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni.

 • Przenośnia: I ozwało się Alleluja w Galilei, / i oboje anieleli po kolei.

 • Apostrofa: "Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha...


 • Na uwagę zasługuje także rozbudowana interpunkcja utworu. Broniewski wykorzystał bardzo dużo znaków:

 • Wielokropki mające na celu „wyciszenie” wypowiedzi, zwrócenie uwagi na jej wieloznaczność:
  "Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha...
  "Mama pod gruzami, tata w Majdanku..."
  "Masz , Ryfka, bułkę, żebyś była zdrowa..."
  potem salwa rozległa się głucha...
  "Słuchaj, dzieweczko!... Ona nie słucha..."

 • Dwukropek, zapowiadający epicki, opisowy fragment:
  I przejeżdżał znajomy, dobry łyk z Lubartowa:
  Wzięła, ugryzła, zaświeciła zębami:

 • Wykrzykniki, podkreślający nacechowanie emocjonalne tekstu:
  "Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha...
  (Uciekaj, uciekaj, Ryfka!)

 • Nawias, zwracający uwagę na ostrzeżenia ludzi, którzy bali się o los Ryfki:
  (Uciekaj, uciekaj, Ryfka!)


 • Aby wyszczególnić język poszczególnych bohaterów ballady oraz zwrócić uwagę na ich wypowiedzi, Broniewski wykorzystał jeszcze cytowanie. Sprawiło to, że Ballady i romanse nabrały epickiego charakteru (jak przystało na ich synkretyzm gatunkowy):

  Oznacz znajomych, którym może się przydać

  strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


    Dowiedz się więcej
  1  Bagnet na broń - interpretacja
  2  Władysław Broniewski - biografia
  3  Władysław Broniewski - notatka szkolna  Komentarze
  artykuł / utwór: Ballady i romanse - analiza   Tagi: