Twórczość Władysława Broniewskiego - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Twórczość Broniewskiego odwoływała się do emocji czytelnika. Utwory Broniewskiego są nad zwyczaj komunikatywne i perswazyjne, a w dodatku przebogate w środki artystyczne i stylistyczne. Poeta nie ukrywał swojej fascynacji dla poezji romantycznej i często korzystał z jej wzorców. Doskonale potrafił wykorzystać też mowę potoczną, umiejętnie wplatając ją do utworów. Jego twórczość była silnie powiązana z doświadczonymi przeżyciami, czym wpisywał się w nurt tzw. lost generation, czyli literatów walczących w pierwszej wojnie światowej (najsłynniejszym przedstawicielem tego nurtu był Ernest Hemingway).

Jak pisze Janusz Termer, autor Leksykonu poetów:
Romantyczny rodowód poezji i żywiołowy talent poetycki autora zostały wprzęgnięte do służby publicznej, wyrażały nadzieje i dążenia proletariatu, choć poeta nigdy nie zrezygnował z uprawiania liryki osobistej (…) Ze względu na złożoność życiowej i poetyckiej drogi (romantyk, legionista, socjalista, więzień NKWD, piewca Stalina i krytyk totalitaryzmu), jego twórczość można podzielić na kilka faz.


Pierwszą z nich jest okres dwudziestolecia międzywojennego, czyli etap poszukiwań najlepszej formuły dla poezji proletariatu. Zbiory poezji opublikowane w tym okresie: Dymy nad miastem, Troska i pieśń, Krzyk ostateczny.

Druga przypada na czas drugiej wojny światowej. Wówczas w twórczości Broniewskiego dominował patriotyzm. Sztandarowym przykładem dla fazy drugiej jest wiersz Bagnet na broń! i zbiór poezji o tym samym tytule. Pod koniec wojny poeta napisał też kilka wierszy skierowanych przeciwko represjom stalinowskim. Jednym z nich jest Rozmowa z historią, w której czytamy:

Rewolucyjny poeta
ma zginąć w tym mamrze sowiecki?!
Historio, przecież to nietakt,
ktoś z nas po prostu jest dzieckiem!


Również wówczas powstały sentymentalne utwory poety tęskniącego za rodzinnym Mazowszem.

Trzecia rozpoczęła się wraz z powrotem do Polski z Palestyny. Dość naiwnie poeta próbował powrócić na szczyt wśród twórców lewicowych. Skrajnym przejawem tego procesu były utwory wysławiające ojców ZSRR: Słowo o Stalinie i Pokłon Rewolucji Październikowej. Szybko Broniewski jednak pojął, że idea znacznie różni się od rzeczywistości i rozczarowany realnym socjalizmem oddał się poezji osobistej i sentymentalnej, czego przejawem były poematy Mazowsze i Wisła. Utrata jedynego dziecka, córki Joanny, zmusiła go do uderzenia w ton tragiczno-liryczny.

Jak pisze wybitny teoretyk literatury Edward Balcerzan:
O swoistości jego liryki decyduje bezustanna zmienność między przeciwnymi dążeniami. Z jednej strony porywa go świat, który trzeba przeobrazić. Z drugiej – angażują jego wyobraźnię dylematy ja prywatnego, które jest jakie jest i diabli komu do tego.


Twórczość poetycka Broniewskiego

 • 1925 (Warszawa) – Wiatraki

 • 1925 (Warszawa) – Trzy salwy. Biuletyn poetycki (razem z Witoldem Wandurskim i Stanisławem Ryszardem Stande)

 • 1927 (Warszawa) – Dymy nad miastem

 • 1929 (Warszawa) – Komuna paryska (pierwsze wydanie poematu skonfiskowano, kolejne pojawiły się w 1947 i 1950 roku)

 • 1932 (Warszawa) – Troska i pieśń

 • 1932 (Moskwa) – Wybór poezji 1923-1931

 • 1938 (Warszawa) – Krzyk ostateczny

 • 1943 (Jerozolima, Londyn) – Bagnet na broń

 • 1944 (Jerozolima) – Wybór poezji 1925-1944

 • 1945 (Londyn) – Drzewo rozpaczające

 • 1946 (Warszawa) – Wiersze wybrane

 • 1948 (Warszawa) – Wiersze warszawskie

 • 1949 (Warszawa) – Okop i barykada

 • 1948 (Warszawa) – Słowo o Stalinie

 • 1951 (Warszawa) – Dla małych dzieci

 • 1951 (Warszawa) – Nadzieja

 • 1952 (Warszawa) – Mazowsze i inne wiersze

 • 1952 (Warszawa) – Młodym do lotu

 • 1953 (Warszawa) – Będzie radość i będzie śpiew

 • 1956 (Warszawa) – Anka

 • 1962 (Warszawa) – Wiersze i poematy


 • Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


    Dowiedz się więcej
  1  Soldat inconnu - analiza
  2  Słowo o Stalinie - omówienie
  3  Bagnet na broń - wiadomości wstępne  Komentarze: Twórczość Władysława Broniewskiego

  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Imię:
  Komentarz:
   

  Streszczenia książek
  Tagi: