Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Soldat inconnu - interpretacja

Wiadomości wstępne

Wiersz Soldat inconnu, autorstwa Władysława Broniewskiego, ma także inny, bardziej swojsko brzmiący tytuł: Żołnierz nieznany. Poeta nadał mu francuski tytuł, ponieważ liryk traktuje o walce w ojczyźnie Rimbauda oraz Hugo, o śmierci żołnierza poległego na jednej z francuskich ulic. Zaczerpnął tytułową nazwę znapisu wyrytego 11 listopada 1920 roku na Grobie Nieznanego Żołnierza w Paryżu... więcejSoldat inconnu - analiza

O tematyce wiersza świadczy już jego tytuł: Soldat inconnu, czyli Żołnierz nieznany. Broniewski stworzył go w oparciu o ramy liryki bezpośredniej, posługując się formą literackiego apelu.

Podmiotem lirycznym jest żołnierz, opowiadający swoje losy, przeżycia i przemyślenia adresatowi, czyli swoim towarzyszom broni. Czyni to w czasie przeszłym (na przykład rozpoczynający utwór czasownik byłem) w... więcej